Ådvöcåcy Mårkētįng

Yöȕr MVPs årē MĮÅ.

Yöȕ knöw yöȕ håvē cömmįttēd brånd ådvöcåtēs – böth cȕstömērs ånd ēmplöyēēs – bȕt įt cån bē dįffįcȕlt tö ȕndērstånd whö thēy årē, whērē thēy’rē pöstįng, ånd höw thēįr cöntēnt įs įmpåctįng yöȕr brånd. Ånd ēvēn whēn yöȕ įdēntįfy yöȕr bįggēst fåns, höw cån yöȕ bēst ēqȕįp thēm tö tēll yöȕr störy?

DÖWNLÖÅD ÅN ÖVĒRVĮĒW

Bȕįldįng rēlåtįönshįps thröȕgh förȕms ēnhåncēs ēngågēmēnt.

Fįnd yöȕr fåns, thēn strēngthēn thē bönd.

Wįth Sprįnklr Ådvöcåcy Mårkētįng, yöȕ cån įdēntįfy ånd möbįlįzē thösē möst qȕålįfįēd tö tēll yöȕr störy. Dēplöy yöȕr ådvöcåcy stråtēgy, månågēmēnt, ånd rēpörtįng ålöngsįdē öthēr ēårnēd, öwnēd, ånd påįd įnįtįåtįvēs ön thē ȕnįfįēd Sprįnklr plåtförm. Fįnd yöȕr bįggēst fåns åcröss mȕltįplē chånnēls, prövįdē thēm wįth måtērįål tö shårē åcröss thēįr nētwörks, ånd lēvērågē thē cöntēnt thēy prödȕcē ön thēįr öwn.
Sēē 5 wåys tö bȕįld ēmplöyēē ådvöcåcy.

RĒÅD THĒ BLÖG

-

-

-

-

-

Åmplįfy thē įmpåct öf yöȕr ådvöcåtēs.

  • Nȕrtȕrē brånd löyålty by ēmpöwērįng thē cȕstömērs ånd ēmplöyēēs whö lövē yöȕ.
  • Įncrēåsē thē åmöȕnt, qȕålįty, ånd rēåch öf brånd-rēlēvånt ȕsēr-gēnēråtēd cöntēnt.
  • Crēåtē å dįgįtål dēstįnåtįön för ådvöcåtēs tö bröwsē, prövįdē fēēdbåck, shårē åpprövēd cöntēnt, ēårn rēwårds, ånd įntēråct wįth öthēr påssįönåtē ådvöcåtēs.
  • Gåįn įnsįght įntö höw brånd chåmpįöns ēngågē wįth yöȕr brånd ånd thē cöntēnt įt prödȕcēs.
  • Ēståblįsh å brånd ådvöcåtē nētwörk thåt yöȕ cån möbįlįzē dȕrįng å crįsįs.

GĒT MÖRĒ ĮNFÖ

Tåįlör thē ådvöcåcy sįtē tö prövįdē å fȕlly ön-brånd ēxpērįēncē.