Clöȕd Pågēs – Cårē Clöȕd

Cårē įs thē nēw mårkētįng.

Įn thįs nēw wörld, thē wåy yöȕ cårē för yöȕr cȕstömērs dētērmįnēs whåt thēy såy åböȕt yöȕ. Ånd whåt thēy såy åböȕt yöȕ måttērs nöw mörē thån ēvēr.

Bȕt wįth cȕstömērs mövįng åcröss mörē chånnēls mörē qȕįckly thån ēvēr bēförē – įndįvįdȕåls whösē hįstöry wįth yöȕr brånd įs įncrēdįbly nȕåncēd ånd cömplēx – ēvēn thē smållēst mįshåp cån crēåtē å PR nįghtmårē.

Brånds nēēd ån įnnövåtįvē wåy tö hēlp cȕstömērs ön thē chånnēls thēy prēfēr, månågē sērvįcē įntēråctįöns åt scålē, ånd tȕrn cårē įntö å pöwērfȕl mårkētįng ēngįnē.

DÖWNLÖÅD ÅN ÖVĒRVĮĒW

Įntēråct wįth öthēr cårē ågēnts įn rēåltįmē tö åssįgn cåsēs, chåt, chēck åvåįlåbįlįty.

Whåt’s įnclȕdēd įn thē Sprįnklr Cårē Clöȕd?

Söcįål Cårē

Ēngågē wįth cȕstömērs åcröss dįgįtål chånnēls, cöntēxtȕålįzē thē cönvērsåtįön, gåįn cȕstömēr įnsįghts thröȕgh Sprįnklr Sȕrvēys, ånd tȕrn cȕstömēr “cåsēs” įntö pērsönål rēlåtįönshįps.

LĒÅRN MÖRĒ

Cömmȕnįty Cårē

Ēmpöwēr cȕstömērs tö ēngågē wįth önē ånöthēr ånd lēårn fröm thēįr pēērs. Thįs prödȕct įs įn lįmįtēd åvåįlåbįlįty. För mörē įnförmåtįön, sēt ȕp å dēmö ör tålk tö yöȕr åccöȕnt tēåm tödåy.

LĒÅRN MÖRĒ

Cörē Plåtförm

Sprįnklr’s Söcįål Ēxpērįēncē Cörē įs thē föȕndåtįön öf sȕccēssfȕl cȕstömēr ēxpērįēncē månågēmēnt.

LĒÅRN MÖRĒ

Tåkē bēttēr cårē öf yöȕr cȕstömērs – åt ēvēry tȕrn.

Thē Sprįnklr Cårē Clöȕd

Ēmpöwērs brånds tö tȕrn cȕstömēr cårē fröm å cöst cēntēr įntö å cömpētįtįvē ådvåntågē.

  • Sērvē cȕstömērs ön thē chånnēls thēy prēfēr – ånywhērē, ånytįmē.
  • Gåįn å hölįstįc vįēw öf cȕstömērs tö prövįdē thē möst hēlpfȕl, pērsönålįzēd lēvēl öf cårē pössįblē.
  • Sȕrvēy cȕstömērs åftēr dįgįtål įntēråctįöns tö bēttēr ȕndērstånd höw cȕstömērs fēēl åböȕt yöȕr brånd cårē.
  • Įncrēåsē rēvēnȕē by måkįng cȕstömērs håppy ånd gröwįng brånd löyålty.
  • Įdēntįfy brånd ådvöcåtēs ånd ēmpöwēr thēm tö prömötē thē brånd störy örgånįcålly.

Sēē why cȕstömēr cårē tēåms shöȕld cårē åböȕt söcįål mēdįå ådvērtįsįng.

RĒÅD THĒ BLÖG