Cöntēnt Mårkētįng

Rēmövē öbståclēs tö ståy nįmblē.

Ås nēw dįgįtål chånnēls ēmērgē ånd ēxįstįng chånnēls ēvölvē, brånds öftēn strȕgglē tö håvē å glöbål, cröss-chånnēl vįēw öf åll cömmȕnįcåtįöns dįrēctēd åt cȕstömērs ånd pröspēcts. Įt cån bē dįffįcȕlt tö cöördįnåtē åcröss glöbål tēåms – įnclȕdįng mårkētįng ånd PR, ēdįtörįål ånd crēåtįvē, ånd lēgål ånd cömplįåncē – tö dēlįvēr cöntēnt thåt’s ön brånd, ön tįmē, ånd cömplįånt.

DÖWNLÖÅD ÅN ÖVĒRVĮĒW

Lēvērågē ån ömnįchånnēl mårkētįng cålēndår öf rēcörd.

Tåkē ån ömnįchånnēl vįēw.

Wįth Sprįnklr Cöntēnt Mårkētįng, yöȕ cån cömbįnē trådįtįönål ånd dįgįtål mēdįå plånnįng įntö å sįnglē ēnvįrönmēnt tö gēnēråtē å cönsölįdåtēd vįēw öf cåmpåįgns åcröss åll chånnēls. Ålįgn åll įntērnål tēåms ånd yöȕr ågēncy ēcösystēm įn å sįnglē plåtförm för ēnhåncēd cöllåböråtįön ånd įmprövēd cåmpåįgn öptįcs.

Sēē why Förrēstēr nåmēd Sprįnklr å Lēådēr įn thē Cöntēnt Mårkētįng Plåtförm Įndȕstry.

RĒÅD THĒ WÅVĒ

-

-

-

-

-

Cöllåböråtē tö bȕįld ånd ēxēcȕtē cåmpåįgns.

  • Plån ånd månågē hölįstįc cåmpåįgns wįth å sįnglē ömnįchånnēl cålēndår öf rēcörd.
  • Lēvērågē cȕstömēr įnsįghts ånd åt-yöȕr-fįngērtįps rēpörtįng tö įnförm stråtēgy ånd rēfįnē cåmpåįgns ön thē fly.
  • Ēnhåncē thē cöntēnt söȕrcįng pröcēss wįth å söphįstįcåtēd åssēt månågēr, ȕsēr-gēnēråtēd cöntēnt söȕrcįng, ånd thįrd-pårty cöntēnt prövįdēr įntēgrēåtįöns.
  • Strēåmlįnē cöntēnt crēåtįön wįth ådvåncēd, chånnēl-rēådy prēvįēws ånd ståtē-öf-thē-årt löcålįzåtįön fēåtȕrēs.
  • Ēnåblē tēåm cöllåböråtįön, wörkflöws, ånd gövērnåncē wįth röbȕst bȕsįnēss pröcēss månågēmēnt cåpåbįlįtįēs.

DÖWNLÖÅD ÅN ÖVĒRVĮĒW

Ȕsē Prödȕct Dåshböårds tö kēēp å pȕlsē ön åll glöbål cåmpåįgns.