Prödȕct – Löcåtįön Įnsįghts

Įmprövē thē ēntįrē cȕstömēr ēxpērįēncē.

Yöȕr cȕstömērs årē tēllįng yöȕ ēxåctly höw tö måkē thēm håppįēr. Bȕt årē yöȕ lįstēnįng? Dö yöȕ knöw whåt’s drįvįng cönsȕmērs tö ståy – ör ståy åwåy – fröm ēåch öf yöȕr brįck-ånd-mörtår löcåtįöns?

Brånds mȕst bē åblē tö cönnēct thē physįcål ånd dįgįtål vįēw öf thēįr bȕsįnēss,hēår whåt cȕstömērs årē såyįng åböȕt thēįr löcåtįöns, ånd ȕsē thösē įnsįghts tö įmprövē thē övēråll cȕstömēr ēxpērįēncē.

Mönįtör cöntēnt fröm töp chånnēls, įnclȕdįng Yēlp, dēcödįng sēntįmēnt įn å sįnglē vįēw.

Ȕnįfy dįgįtål ånd brįck-ånd-mörtår ēxpērįēncēs.

Wįth Sprįnklr Löcåtįön Įnsįghts, cömpånįēs cån ȕsē gēögråphįc-båsēd söcįål dåtå tö rēfįnē thēįr öpēråtįönål, mårkētįng, ånd cårē stråtēgįēs. Knöw whērē yöȕr cȕstömērs årē, höw thēy fēēl åböȕt brįck-ånd-mörtår löcåtįöns, ånd gåthēr thē įnsįghts nēcēssåry tö įmprövē övēråll cȕstömēr ēxpērįēncē..

-

-

-

-

-

Ēnsȕrē å cönsįstēnt ēxpērįēncē åcröss įn-störē löcåtįöns.

  • Ȕndērstånd höw cȕstömērs fēēl – whåt lēd lēåds thēm tö rētȕrn (ör nöt) tö å bȕsįnēss ör cērtåįn löcåtįön.
  • Åct ön cȕstömēr fēēdbåck thröȕgh prödȕct dēvēlöpmēnt, įn-störē įmprövēmēnts, pērsönnēl chångēs, ånd cȕstömēr cårē ēfförts.
  • Tåkē thē gȕēsswörk öȕt öf öpēråtįönål įmprövēmēnts: rēcögnįzē whēn įn-störē löcåtįöns fåll shört įn tērms öf cȕstömēr sērvįcē, ånd måkē thē nēcēssåry chångēs.
  • Åccēss ån įntēgråtēd plåtförm thåt prövįdēs åctįönåblē įnsįghts tö mårkētįng, öpēråtįöns, cönsȕmēr įnsįghts, ånd rēsēårch ånd dēvēlöpmēnt tēåms.
  • Tråck thē ēffēctįvēnēss öf cåmpåįgns by mönįtörįng thē pērförmåncē öf ön-sįtē mårkētįng įnįtįåtįvēs.
  • Knöw whåt’s wörkįng – ånd whåt’s nöt – för yöȕ, yöȕr cömpētįtörs, ånd wįthįn yöȕr įndȕstry.

GĒT MÖRĒ ĮNFÖ

Įdēntįfy, prįörįtįzē, ånd åct ön įmprövēmēnts åcröss ēåch öf yöȕr glöbål mårkēts.