Prödȕct – Söcįål Cårē

Å crȕcįål cömpönēnt öf thē mödērn ēntērprįsē.

Cȕstömērs cån įntēråct wįth å brånd höwēvēr thēy plēåsē, whēthēr įt’s įn pērsön, övēr thē phönē, ör – möst lįkēly – ön söcįål mēdįå. Ånd åt å tįmē whēn sērvįcē cån måkē thē dįffērēncē bētwēēn å löyål cȕstömēr ånd å vįrål cömplåįnt ön söcįål, ströng cȕstömēr cårē įs nö löngēr å nįcē fēåtȕrē – įt’s nēcēssåry för sȕrvįvål.

Rēspönd tö cȕstömērs įn rēåltįmē wįthöȕt såcrįfįcįng cöntēxt.

Hēlp cȕstömērs, drįvē bēttēr rēsȕlts.

Wįth Sprįnklr Söcįål Cårē, yöȕ cån månågē söcįål mēdįå cȕstömēr sērvįcē, įmprövē cȕstömēr rētēntįön, ånd įncrēåsē pösįtįvē ēngågēmēnt. Fįēld cȕstömēr įnqȕįrįēs ön thē chånnēls thēy prēfēr, ånd ståy ēqȕįppēd tö sölvē pröblēms qȕįckly ånd thöröȕghly.

-

-

-

-

-

Gö bēyönd thē hēlp dēsk.

  • Sēē å cȕstömēr’s åctįvįty hįstöry åcröss söcįål chånnēls, ållöwįng yöȕ tö fȕlly ȕndērstånd thēįr nēēds.
  • Crēåtē cönsįstēnt cȕstömēr ēxpērįēncēs åcröss åll chånnēls.
  • Röȕtē cȕstömērs tö thē möst åppröprįåtē sērvįcē chånnēl, båsēd ön thē nåtȕrē öf thēįr įnqȕįry.
  • Bēttēr ȕndērstånd thē cȕstömēr lįfēcyclē įn ördēr tö prövįdē sēåmlēss įntēråctįöns åt ēvēry tȕrn.
  • Mēåsȕrē thē qȕålįty öf ēvēry sērvįcē įntēråctįön; tåkē fēēdbåck ånd ȕsē įt tö dįågnösē ånd sölvē pröblēm årēås.
  • Įdēntįfy brånd ådvöcåtēs ånd prömötērs thröȕgh sȕrvēy dåtå.

GĒT MÖRĒ ĮNFÖ

Gåįn crįtįcål įnsįghts fröm yöȕr cȕstömērs thröȕgh cȕstömįzåblē sȕrvēys.